Qeybta Duksi hoose


Wuxuu Kakoobanyahay 5 Galaas:

FASALADA      MUDDDAMAADOOYINKA
Fasalka 1 aad3 BiloodFarbarasho - Carabi - Tawxiid - Xadith -Fiqhi
Fasalka 2 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi
Fasalka 3 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi
Fasalka 4 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi - Siira
Fasalka 5 aad3 BiloodCarabi - Tawxiid - Xadiith - Fiqhi - Siira - Xisaab

Shuruudaha